2022 – Noe hant vier de póppe an ‘t danse

Noe hant vier de póppe an ‘t danse

De titel luidt: “Noe hant vier de póppe an ‘t danse”. Het stuk is geschreven door Dave Freeman en de originele titel luidt: “Kindly keep it covered”. De vertaling in het Kerkraads dialect is van Bertie Vermeersch en de regie is in handen van Marij Walczak.”

 

 

Woa jeet ‘t uvver?

’t Sjtuk sjpilt ziech aaf óp ing biejoetiefarm.

Doa woeëne d’r Allex en ’t Joyce Dukesj mit de mam van ’t Joyce, ’t Maril. D’r Allex hat vruier bij e verzicheroengskantoer jewirkd en heë is d’r tswaide man van ’t Joyce. D’r ieësjte man is laider jesjtórve durch e sjreklieg trajiesj ónjeluk.

Wie de leëvensverzicheroeng van d’r ieësjte man noa dem ziene doeëd oeskieret, hat d’r Allex ziech ’t Joyce jetrouwd en zint ze tsezame mit de mam van ’t Joyce die beautyfarm bejonne. Ze hant ummer jenóg jeste, die jeer jet sjunner en sjtrakker wille weëde en de zaachens junt alzo jód; ze hant alling jet mieë perseneel nuedieg. ’t Jeluk bluit.

Bis dat in-ins inne i jen hoes sjteet, dem d’r Allex lever kwiet wie riech is. Weë is deë sjarmeur? Wat kunt deë doeë? En wat wil deë van ’t
Joyce?

Wie dat aafleuft, losse ós sjpillere uuch jeer zieë.

 

Ós sjpillere in dit sjtuk


[devvn_ihotspot id=”727″]

 • Allex Dukesj – Niels Peters
 • Joyce Dukesj – Britt Kuijpers
 • Maril van Weësj – Jeanny Wirtz
 • Niek Wetzels – Milan Vermeersch
 • Tiela Sjmeets – Sandra Peters
 • Vrauw Voase – Jolanda Wetzels
 • Insjpektuur Packbier – Ger van Horssen

   

 • Regie – Marij Walczak
 • Licht en geluid – Gerd Wirtz
 • Coördinator bühnebouw – Marc Steijvers
 • Souffleuse/productieleiding – Monique Steijvers
 • Souffleuse/grime – Bertie Vermeersch

 

Uitvoeringen van Toneelvereniging “Frohsinn 1904” zijn in 2022 in ‘t Westhoes (Anemonenstraat 16, Heilust – Kerkrade-West).
Vrijdag 24 juni 2022 – 20 uur – after-party tot …?
Zaterdag 25 juni 2022 – 20 uur – after-party tot …?
Zaterdag   2 juli 2022 – 20 uur – after-party tot …?
Zondag   3 juli 2022 – 18 uur

 

 

In de media


© foto RTV Parkstad / Rainier Eggen
 

 


Hallo Kerkrade – Publicatie 21 juni 2022

 

 
 

Bezoek ons ook op      

Copyright © 2004-2023 toneelvereniging Frohsinn 1904
Alle rechten voorbehouden.

by FLEXICLIX