Een doldwaze klucht in 3 bedrijven in het Limburgs dialect (voornamelijk Kerkraads).
Oorspronkelijke titel: Die Geschichte vom gestohlenem Stinkerkäs van Bernd Gombold, vertaling in het Kerkraads dialect door Bertie Vermeersch.

Óp d’r mörje noa ’t jöarlieg fes van de fanfaar weëde veer manslu wakker mit e sjtuk in de hakke. ’t Weëd al flot duudlieg, dat ze alle veer e sjtuks-je van d’r film van d’r daag d’rvuur kwiet zunt. Ze kómme d’rhinger dat ze ofwaal jet kwiet zunt ofwaal jet bij ziech hant wat nit doogt. En wie sjpieëder ’t weëd, des te zicherder wese ze dat d’r daag d’rvuur jet sjrekliejes mós zieë passeerd …. De vrauwlü kanne d’r jiddenfals nit mit laache. Mar wat noen jenauw passeerd is, wees jee miensj … of doch wal?
Tusje al deë krawal sjleet de hoesheldesje va pastoer jroeës alarm wail inne midde in de naat de sjtinkkieës-jer va meneer pastoer oes heur sjloftsimmer hat jeklauwd. Weë hat ziech die ónger d’r naal jerèse? En woavuur??

Antwoade óp al die vroage kriet uur bij de oesveuroenge van d’r Frohsinn in d’r april in d’r Heidsjer Tref (Patronaatstraat 19 Kerkrade). Óp d’r 2e april 2016 is de première en de anger oesveuroenge zunt óp d’r 3e, 6e, 8e en 9e april 2016. Aavank van de oesveuroenge is 20.00 oer en d’r zaal jeet óp um 19.00 oer.

 
 


 
 

Op de ochtend na het jaarlijks feest van de fanfare worden vier mannen wakker met een fikse kater. Al snel wordt duidelijk, dat ze alle vier een stukje van de film van de dag ervoor kwijt zijn. Ze komen erachter, dat ze ofwel iets kwijt zijn ofwel iets bij zich hebben wat niet klopt. En hoe later het wordt, des te zekerder weten ze, dat de dag ervoor iets verschrikkelijks moet zijn gebeurd …. Hun vrouwen kunnen er in elk geval niet om lachen. Maar wat er nu precies gebeurd is, weet niemand … of toch wel??
Tussen al die chaos slaat de huishoudster van meneer pastoor groot alarm, omdat iemand midden in de nacht de stinkkaasjes van meneer pastoor uit haar slaapkamer heeft gestolen? Wie heeft zich die toegeëigend? En waarom??

Antwoorden op al die vragen krijgt u bij de uitvoeringen van Frohsinn 1904 in april in ‘t Heidsjer Trefpunt (Patronaatstraat 19 Kerkrade). Op 2 april 2016 is de première en de vervolgvoorstellingen vinden plaats op 3, 6, 8 en 9 april 2016. De voorstellingen beginnen om 20.00 uur en de zaal gaat open om 19.00 uur.

 
 

Spelersgroep 2016

team-2016

  • Jeanny Dortants
  • Lilian Gillessen
  • Lily Jansen
  • Robert Lahaije
  • Sandra Peters
  • Marc Steijvers
  • Milan Vermeersch
  • Henry Wolters
  • Fien Tans (regie)

recensie-2016
Recensie 2016