Het is een doldwaze klucht in het Limburgs dialect (voornamelijk Kerkraads).

Het stuk speelt zich af in een achterbuurt. Het gaat over een asociale familie, die plotseling nieuwe buren krijgt. De nieuwe buren, de bekakte familie Van Pracht tot Goudenjacht, zoekt voor een tijdje een woning, omdat hun nieuwe villa nog niet klaar is. Zo komen ze te wonen naast de asociale familie Krings.

U kunt zich voorstellen, dat die bekakte familie daar niet blij mee is. Wat zou hun dure vriendenkring daar wel niet van vinden? En waar kunnen ze hun familiezilver het beste verstoppen? Men weet immers maar nooit… En dan duikt er ook nog een overijverige agent op en een schurkerige postbode… Jongens, wat een feest! En… vergeet de liefde niet…

 

Spelersgroep 2014

 • Joke Hebert (Miemie Kriengs)
 • Ger van Horssen (Loewie Kriengs)
 • Milan Vermeersch (Johnny Kriengs)
 • Lilian Gillessen (Daisy Kriengs)
 • Jeanny Hubben (Odielieja van Prach bis Jodejach)
 • Robert Lahaije (Auwjoes van Prach bis Jodejach)
 • Marieke Peters (Marilène van Prach bis Jodejach)
 • Daphne Martens (Annabel van Prach bis Jodejach)
 • Rita Duijsens (Polies Barwasser)
 • Frans Duijsens (Posbül Klawitter)
 • Bertie Vermeersch (souffleuse en grime)
 • Monique Steijvers (souffleuse)
 • Rita Duijsens (grime)
 • Jan Severens (regie)