2020 Voorstelling

BELANGRIJK!!!

Beste mensen … jammer genoeg heeft het Coronavirus ook een streep door onze voorstellingen in april getrokken. Met pijn in het hart hebben we besloten om de voorstellingen uit te stellen tot eind september, begin oktober. Als alles goed gaat, spelen we dan voor u op 26 en 27 september en op 2 en 3 oktober 2020. We hopen ons trouw publiek ook dan weer te mogen begroeten. Wie al kaarten heeft gekocht, kan die later omruilen voor kaarten op één van de nieuwe data. Wie op zo’n nieuwe datum niet kan komen, krijgt natuurlijk zijn geld terug.
Bedankt voor uw begrip. We wensen u veel sterkte in de komende tijd..


WIECHTIEG!!!

Leef lu … laider hat ‘t Coronavirus óch inne sjtreef durch ós oesveuroenge in d’r april jetrókke. Mit pieng in ós hats hant vier entsjlaose um de oesveuroenge oes tse sjtelle bis end tseptember, aavank oktober. Went alles jód jeet, sjpille vier dan vuur uuch óp d’r 26e en 27e tseptember en óp d’r 2e en 3e oktober 2020. Vier hoffe ós trui poebliekoem da óch werm tse darve bejrusse. Weë al kate hat jejole kan die sjpieëder umtoesje vuur kate óp inne nuie datoem. Weë óp zoene nuie datoem nit kan kómme, kriet natuurlieg ‘t jeld tseruk. Danke vuur ‘t versjtendnis. Vier wunsje uuch vöal sjterkde vuur de kómmende tsiet.

Bezoek ons ook op      

Copyright © 2004-2023 toneelvereniging Frohsinn 1904
Alle rechten voorbehouden.

by FLEXICLIX